Eetstoornis?

                                                                                                                                  

De eetstoornis komt niet van jou! Maar waarvan dan wel?

Allereerst zijn er 3 bronnen waar onze gedachten vandaan komen:
-> Jezelf
-> God
-> Satan

De gedachten van onszelf zijn op onszelf gericht, zoals bijvoorbeeld wat je aantrekt vandaag. Gedachten van God zijn te
herkennen aan dat ze positief zijn. Ze maken je rustig, blij, enthousiast en geven hoop.

–> Jeremia 29:11 Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de Here. Het zijn gedachten van vrede en niet
van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.

Als laatste kunnen onze gedachten ook van de satan komen. Hij is de vijand van God die ervoor wilt zorgen dat het niet goed
gaat met jou. Hij kan jouw gedachten niet lezen, maar kan wel proberen om jouw denken op een negatieve manier te
beïnvloeden. Dit doet hij door jou aan het twijfelen te brengen, of leugens in je gedachten te brengen.

De bijbel zegt hierover in Johannes 8:44 ‘Hij (de satan) hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is.
Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is; een aartsleugenaar, de vader van de leugen’. De satan heeft maar 1 doel; jouw leven kapot maken.
Hij wilt dat omdat wij kinderen van God zijn en God onwijs veel van ons houdt. En als een van Zijn kinderen pijn heeft, heeft God de Vader daar ook verdriet/pijn van. Dit doet hij door de hele dag allerlei pijlen (leugens of twijfels) op je gedachten af te vuren. Die heel klein of subtiel kunnen zijn en je daardoor niet door hebt. Maar soms zonder dat je het door hebt, kan zo’n pijltje landen in je gedachten.
Het is dan net als een zaadje, wat in de aarde valt. Door steeds meer van dit soort pijlen op je gedachten af te sturen, wordt dit zaadje gevoed en zal het gaan groeien. Totdat het een grote leugen wordt, en je het echt als waarheid gaat zien.

Bijvoorbeeld: Wanneer iemand een keer tegen jou gezegd heeft dat je dik bent, of dat je vriendin veel slanker en mooier is. Dit kan zo’n pijltje zijn geweest, wat als zaadje in je gedachten is geland. Wanneer er dan nog een keer iemand iets zegt over je uiterlijk, gaat het zaadje weer wat groeien en begin je al meer te twijfelen aan je uiterlijk. Dit wordt dan ook nog gevoed met de pijlen die de satan op je afvuurt vanuit het internet, tv en muziek.
Hierin zie je waarschijnlijk mooie meiden, die veel slanker of leuker lijken dan jij jezelf vindt. Maar onbewust ga je je steeds meer vergelijken met anderen, kritischer kijken in de spiegel en ga je in de leugen geloven dat jij niet mooi of te dik bent.
Het zaadje is dan ondertussen uitgegroeid tot een plantje of misschien zelfs al tot een (kleine) boom. Uiteindelijk kan deze leugen in je hoofd, je leven gaan beïnvloeden. Je durft minder, omdat je bang bent voor de mening van anderen, trekt je meer terug, of hebt moeite met vriendschappen sluiten.
Het hoeft uiteraard niet altijd zo te zijn dat het begint met een opmerking van een persoon. Het kan ook zijn dat je een reclame op tv ziet over bijv. Een afslankmiddel en dat je naar jezelf in de spiegel kijkt en dat de satan ervoor zorgt dat je gaat twijfelen aan jezelf. Om te weten wat leugens zijn, moet je weten wat de waarheid is.

De waarheid vind je in Gods Woord, de Bijbel. Een aantal mooie teksten die de waarheid vertellen over jou en hoe God over jou denkt zijn:

– -> Johannes 3:16 ‘want God had de wereld (en dus jou!) zo lief, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

–> Psalm 103:8 ‘Liefdevol en genadig is de Heer, Hij blijft geduldig en groot is Zijn trouw.

–> 1 Petrus 5:7 Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u.

— > Psalm 139: 1-2 HEERE, U doorgrondt en kent mij. Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten.

–> Psalm 139:13 Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven.

–> Zefanja 3:17 De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die u verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich